Wat merkt u van de Omgevingswet?

U wilt iets bouwen of verbouwen aan uw huis of tuin. Vanaf 1 januari 2024 kunt u dan terecht bij het nieuwe Omgevingsloket om te zien wat wel en niet mag, en om bijvoorbeeld een vergunning aanvragen.

U zult merken dat de procedures een stuk korter worden en u kunt makkelijker zelf initiatieven starten. Wel wordt het steeds belangrijker om uw omgeving te betrekken bij uw plannen door middel van participatie. Onder participatie wordt o.a. verstaan dat u uw (ver)bouwplannen met omwonenden bespreekt, zie hiervoor ook de Spelregels zorgvuldige dialoog.

Hoe bereidt de gemeente Boekel zich voor op de Omgevingswet?

De Omgevingswet betekent een grote verandering waar we ons binnen de gemeente Boekel op voorbereiden. Zo sorteren we ons voor op nieuwe wettelijke procedures, vernieuwen we ons digitale systeem en moeten we een nieuwe omgevingsvisie opstellen. Om hier voldoende tijd voor te maken worden vanaf 1 september 2023 geen nieuwe bestemmingsplanprocedures meer gestart. Nieuwe bestemmingsplanprocedures worden weer opgestart na 1 januari 2024.

Wat betekent de Omgevingswet en de Wkb voor mijn aangevraagde vergunning?

Wanneer u een vergunning voor (ver)bouwen heeft aangevraagd voor 1 januari 2024, dan volgen wij de “oude” procedure. Verleende vergunningen blijven gewoon verleend en de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) (Deze link gaat naar een externe website) wordt nog niet toegepast op vergunningen aangevraagd voor 1 januari 2024.