Op grond van artikel 3 van de Monumentenwet 1988 kan de minister van OCW, al dan niet op verzoek van belanghebbenden, onroerende monumenten aanwijzen als beschermd monument. In de gemeente Boekel zijn er momenteel dertien objecten aangewezen tot Rijksmonument:

 • De ‘Oude Kluis’ bij Huize Padua, Kluisstraat 2 te Boekel*
 • De standerdmolen aan de Julianastraat te Boekel**
 • Bij Huize Padua de navolgende panden:
 • Kleine kapel bij Daniël de Brouwerstraat 28*
 • Villa Daniël de Brouwerstraat 28*
 • Kapel Huize Padua, Kluisstraat 2*
 • Heilig hartbeeld bij kapel, Kluisstraat 2*
 • Administratiekantoor, Kluisstraat 2*
 • Paviljoen, Kluisstraat 2*
 • Kerkstraat 37 te Boekel: Pastorie**
 • Kerkstraat 39 te Boekel: Kerk**
 • Bij Julianastraat 13 te Boekel: T-boerderij**
 • De navolgende onderdelen van boerderijcomplex aan de Neerbroek 5*
  • de krukboerderij
  • het bakhuis
  • gemetselde waterput
 • Langgevelboerderij met dwarsdeel aan de Berkhoek 14*

*    = buitengebied Boekel
**   = bebouwde kom Boekel