U kunt een melding doen als:

  • Er sprake is van discriminatie
  • Er sprake is van intimidatie
  • Er een (te) hoge waarborgsom betaald moet worden
  • Er onredelijke servicekosten worden berekend
  • Er geen duidelijke huurovereenkomst is
  • Er andere onredelijke kosten in rekening worden gebracht
  • U geen duidelijke uitleg heeft gekregen over uw rechten en plichten

Arbeidsmigranten

Om arbeidsmigranten beter te beschermen zijn er voor hen extra regels. Als er woonruimte wordt verhuurd aan een arbeidsmigrant, gelden voor de verhuurder de volgende aanvullende regels:

  • De huurovereenkomst en de arbeidsovereenkomst zijn in afzonderlijke documenten vastgelegd.
  • De arbeidsmigrant moet worden geïnformeerd over zijn rechten en plichten in een taal die hij begrijpt.

Tenants can report landlords to the municipality if they do not comply with nationally applicable rules for good landlordship. If there is evidence of discrimination, insufficient information, or unreasonable costs, a report can be made free of charge through a digital form. To better protect migrant workers, there are additional rules for them. For instance, the rental agreement must be established separately from the employment contract. The landlord is required to inform the migrant worker in a language preferred by the migrant worker. In cases of undesirable rental behavior, the municipality can take action. The form is available in Dutch.

Formulier meldpunt goed verhuurderschap