Met onderstaand formulier kunt u melding maken van activiteiten en/of functieverandering die kunnen worden toegestaan binnen het geldende bestemmingsplan “Omgevingsplan Buitengebied Boekel, 2016”. De activiteiten en/of functieveranderingen die het betreft zijn opgenomen in de regels van het plan. Wat die zijn, kunt u zien in het Omgevingsplan 2016 (Deze link gaat naar een externe website). Het ingevulde formulier kan toegezonden worden aan info@boekel.nl.

Let op! Deze melding betreft het toestaan van activiteiten en/of functieverandering als bedoeld in het geldende Omgevingsplan 2016.

Het betreft NIET een melding als bedoeld in de Wet milieubeheer en/of het Activiteitenbesluit milieubeheer. Daarvoor moet u een omgevingsvergunning aanvragen dan wel een melding doen als bedoeld in die wettelijke bepalingen. De melder is zelf geheel verantwoordelijk voor het uitvoeren van de activiteiten en/of functieverandering conform hetgeen gemeld met deze melding en de voorwaarden die daarvoor gelden en zoals opgenomen in het Omgevingsplan 2016. Indien de melding niet correct wordt nageleefd, dan zal de gemeente Boekel hier handhavend tegen optreden op grond van de geldende regels van het Omgevingsplan 2016. Alle kosten en gevolgen van handhaving zijn geheel voor rekening van de melder c.q. de overtreder.

Meldingsformulier omgevingsplan buitengebied 2016 (PDF, 102.6 kB)