Deze woning is bestemd voor de persoon die u verzorgt, ook wel de zorgontvanger genoemd. Als mantelzorger heeft u ook de mogelijkheid om zelf in de mantelzorgwoning te wonen. In dat geval verblijft de zorgontvanger in het hoofdgebouw. De mantelzorgwoning kan worden gebruikt voor dit doel gedurende de gehele duur van de mantelzorgrelatie. In een mantelzorgwoning mogen maximaal twee personen wonen.

Is de mantelzorg in of bij uw huis?

Bij het betrekken van een woonruimte voor de verlening van mantelzorg, wordt doorgaans geen onmiddellijke vergunningaanvraag vereist. Niettemin dient er een zorgbehoefte te zijn. Uit een gesprek met het dorpsteam moet blijken dat u gebaat bent bij mantelzorg en er dus sprake is van een zorgbehoefte. Dit kunt u eenvoudig aanvragen door een e-mail te sturen naar info@boekel.nl of telefonisch contact op te nemen via (0492) 326800.

Het is aanbevolen om bij de gemeente navraag te doen of deze handelingen financiële consequenties met zich meebrengen. Indien de mantelzorg wordt verleend in uw woning, wordt de onderstaande informatie relevant geacht met betrekking tot een vergunningaanvraag.

Vergunningvrij aanpassen of bouwen?

Een mantelzorgwoning kan vergunningsvrij geplaatst of gebouwd worden tot maximaal 100 m2. Dit kan in de bestaande woning of in een bijgebouw bij de woning. In het buitengebied van de gemeente Boekel een verplaatsbare mantelzorg woning tot 100m2 toegestaan. Deze mag vergunningsvrij geplaatst worden in het achtererf gebied. Per locatie moet het achtererfgebied bepaald worden. U kunt bij het Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website) controleren of uw bouwplannen vrijgesteld zijn van vergunningen.

Voordat u een verplaatsbare mantelzorgwoning plaatst of vergunningsvrije aanpassingen doet aan een (bij)gebouw, vragen wij vooraf een situatie tekening toe te sturen. Deze tekening moet voorzien zijn van een situatieschets en afmetingen van de aanpassingen/verplaatsbare mantelzorgwoning. Op die manier kunnen wij vooraf beoordelen of u vergunningsvrij de mantelzorgwoning kan realiseren op de manier die voor u passend is. Dit om onduidelijkheden of strijdigheden te voorkomen.

Na beëindiging van de mantelzorg dient de woning en/of voorzieningen weer verwijderd te worden. Het gebouw moet in originele staat hersteld worden.

Meer informatie en contact

Voor vragen met betrekking tot vergunningen en bouwprojecten kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen van de gemeente Boekel. Dit kan op de volgende manieren: