Kortweg zijn er twee manieren om een mantelzorgwoning te realiseren:

  1. In een bestaand (bij)gebouw aanpassingen aanbrengen om deze geschikt te maken voor bewoning (max. 100m2).
  2. In het buitengebied van de gemeente Boekel een verplaatsbare mantelzorg woning tot 100m2. Deze mag vergunningsvrij geplaatst worden in het achtererf gebied. Per locatie moet het achtererf gebied bepaald worden.

In beide gevallen geldt dat na beëindiging van mantelzorg, de woning en/of voorzieningen weer verwijderd moeten worden. Het gebouw moet weer in originele staat hersteld worden.

De belangrijkste voorwaarde voor de realisatie van een mantelzorgwoning is de medische behoefte aan zorg. U kunt altijd verblijvend een afspraak maken met het dorpsteam om dit aan te kunnen tonen. Wij adviseren daarnaast eerst met de gemeente te overleggen alvorens u een mantelzorgwoning gaat realiseren. U kunt het verzoek mailen naar info@boekel.nl.

Aandachtspunten oprichten mantelzorgwoning (PDF, 166.6 kB)