Aanvragen via omgevingsvergunning

Indien u een nieuwe woning of nieuw pand wilt bouwen, controleer dan eerst in het Omgevingsloket of dit is toegestaan en u een vergunning nodig heeft voor uw plannen.

Heeft u een omgevingsvergunning nodig? Dan wordt via deze ‘route’ de toekenning van een nieuw adres verder afgehandeld door de gemeente, indien dit van toepassing is.
In dat geval zal een huisnummerbeschikking opgesteld worden die onderdeel uitmaakt van de omgevingsvergunning.

Aanvragen zonder omgevingsvergunning

Sinds de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het mogelijk dat geen omgevingsvergunning nodig is en enkel volstaan kan worden met een melding voor de bouw van een nieuwe woning en/of pand. Dit controleert u in het Omgevingsloket. Als blijkt dat u geen vergunning nodig heeft en volstaan kan worden met een melding, kunt u via deze route schriftelijk een huisnummer (een nieuw adres) aanvragen bij de gemeente Boekel.

Bij deze aanvraag zijn onder andere de volgende gegevens vereist:

  • Het kenmerk/zaaknummer van de melding.
  • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
  • Een tekening uit het Kadaster (van het pand en de grond eromheen) op schaal 1:500.
  • Duidelijke bouwkundige plattegronden van elke verdieping van het bouwwerk op schaal 1:100.

Doe deze aanvraag gelijktijdig/zo spoedig mogelijk bij het indienen van de melding voor de activiteit 'Bouwen'.

Het formulier vindt u hier (DOCX, 45.0 kB).

Meer informatie en contact

Voor nadere vragen over adressen en huisnummers kunt u contact opnemen met het cluster Gegevensbeheer van de gemeente Boekel. Zij gaan over de registraties in de BAG.

Dit kan op de volgende manieren:

• U kunt bellen naar: (0492) 326800
• U kunt mailen naar: info@boekel.nl
• Of u kunt uw vraag bij ons stellen middels het contactformulier.