Nieuw onderzoek naar randweg -oktober 2014-

-Oktober 2014 -

Dit najaar neemt de provincie een besluit over hoe het verder gaat met het project ‘Randweg Boekel’.

In september 2012 stelde de provincie nog voor om de randweg uit te voeren. Bij de Provinciale Statenvergadering van november besloot men echter eerst te onderzoeken of kleinschalige maatregelen een oplossing konden bieden voor de problemen. Dat onderzoek is afgelopen zomer afgerond. De conclusies zijn:

  • Kleinschalige maatregelen leiden in zijn totaliteit gezien niet tot structurele verbeteringen van de leefbaarheid in de kern van Boekel.
  • Kleinschalige maatregelen - en ook het afwaarderen naar een 30 km/uurzone - leiden onvoldoende tot een afname van de hoeveelheid verkeer door de kom van Boekel.
  • De enige maatregel die ervoor zorgt dat functie en inrichting van de weg in overeenstemming zijn met het gebruik is het realiseren van brede fietsstroken. Hiervoor moeten echter woningen worden gesloopt, parkeervakken vervallen en grond worden aangekocht. Dit is dusdanig ingrijpend dat deze maatregel wordt afgeraden.

Samenvattend zijn deze provinciale conclusies niet anders dan de uitkomsten uit eerdere onderzoeken die de afgelopen jaren zijn gedaan. De problematiek in Boekel is niet met kleinschalige maatregelen op te lossen. Voor de gemeente Boekel is dat niets nieuws.

Vervolgonderzoek
Gedeputeerde Staten adviseert nu een vervolgonderzoek naar de functie van de N605 in de regio. Gekeken zal worden naar het effect van het afwaarderen van de hele N605 naar 60 km/uur en 30 km/uur. Als de overlast in de kom van Boekel dan niet binnen aanvaardbare normen kan komen, dan denkt de provincie aan alternatieven: opwaarderen van wegen kort rond de kom, een alternatieve randweg met een limiet van 60 km/uur (te denken aan Zandhoek en Neerbroek).

Dit onderzoek wordt dit najaar uitgevoerd. De financiën die nodig zijn voor het uitvoeren van de randweg blijven voorlopig in de begroting van de provincie staan. In 2015 moet duidelijk worden welke maatregel wordt uitgevoerd.

 

Het college van de gemeente Boekel heeft zijn teleurstelling hierover uitgesproken. Het college vindt een goede ontsluiting (met een limiet van 80 km/uur) op het omringende wegennet van wezenlijk belang voor de toekomst van Boekel. Ook vindt het college het erg jammer, dat er aan de bewoners nog steeds geen duidelijkheid kan worden gegeven.