Subsidie voor groene daken en afkoppelen opnieuw opengesteld

maandag 3 jun 2024

Gemeente Boekel verdubbelt subsidie van Waterschap Aa en Maas!

Na het succes van de afgelopen jaren verlengt het waterschap de subsidie ‘Klimaatbestendige maatregelen’. De samenwerkende as50 gemeenten blijven het subsidiebedrag verdubbelen (tot een bedrag van maximaal € 5000,-). Daarmee wordt de aanleg van een groen dak, infiltratiekratten, het plaatsen van een regenton of een wadi met mooie planten, nog aantrekkelijker. Want naast de subsidie heeft een mooi groen uitzicht meer te bieden. Het helpt je ontspannen, het zorgt voor de nodige verkoeling in een hete zomer, het voorkomt wateroverlast en beestjes vinden het ook fijn.

Waarom hemelwater afkoppelen of een groen dak aanleggen?

De subsidieregeling is al drie jaar een groot succes. En dat is fijn, want ongeveer de helft van alle verharding ligt in tuinen van inwoners. Al die verharding maakt het lastig voor het regenwater om de grond in te komen. Dit zorgt niet alleen voor droge bodems en verlepte plantjes, maar op sommige plekken ook voor overbelaste rioleringen, wateroverlast en toenemende kosten voor waterzuivering. Gelukkig zijn er al veel mensen in de regio aan de slag gegaan om daar wat aan te doen.

Zij gingen je voor!

Zo trok de subsidie ook Marcel Kanters uit Boekel over de streep om infiltratiekratten en een groen dak aan te leggen. Marcel: “Ik wil bewust omgaan met de wereld. Voor mij betekent dat onder andere dat het water dat op mijn perceel valt, ook daar moet blijven. Als je de kosten deels vergoed krijgt, is de keuze makkelijker te maken.” Waar hij het groene dak aanlegde om de planten en dieren in de omgeving te helpen, merkt hij nu nog veel meer voordelen. “het groene dak ligt boven de woonkamer, het kantoor en de overkapping. Als het regent is het stiller en in de zomer blijft het veel koeler. Ook hoef ik in de winter minder te stoken. De eekhoorns en vogels die op het dak zitten zijn een mooie bonus! Het waterschap maakte een inspiratieboek met tips en verhalen van mensen uit de regio.

Het inspiratieboek bekijken en een bijdrage aanvragen

Alle inwoners in het verzorgingsgebied van waterschap Aa en Maas komen in aanmerking voor de subsidie, mits ze in bebouwd gebied wonen. Inwoners wonende in een nieuwbouwwoning van na 2008 komen alleen in aanmerking voor subsidie op een groen dak. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid m2 groen dak of afgekoppeld dak. Bekijk de verschillende manieren om hemelwater af te koppelen, het inspiratieboek en alle voorwaarden op deze pagina (Deze link gaat naar een externe website) en vraag direct jouw bijdrage aan!