Update brand aan de Molenakker/Afronding voor de gemeente

dinsdag 9 apr 2024

De gemeente heeft de eigenaar van de stallen dringend verzocht de restanten van de stalbrand die zijn neergedaald op openbaar gebied te verwijderen. Daar is gehoor aan gegeven en de wegen en bermen zijn zo goed als mogelijk afgezogen. Daarmee is voor de gemeente de zaak afgerond.

De gemeente heeft meerdere meldingen ontvangen van particulieren die ook restanten van de stalbrand op hun perceel aantreffen. Sommigen hebben al geruimd, anderen hebben nog gewacht op verdere duidelijkheid. Over het algemeen zijn bedrijven verzekerd tegen deze schade. Particulieren zijn vaak niet verzekerd en moeten dan zelf actie ondernemen. Zij moeten zelf de veroorzaker aansprakelijk stellen voor een eventuele schade. Een voorbeeld van zo’n aansprakelijkstelling vindt u op:
https://www.juridischloket.nl/voorbeeldbrieven/voorbeeldbrief-aansprakelijk-stellen-onrechtmatige-daad/ (Deze link gaat naar een externe website)

Er komt dus vanuit de gemeente geen gezamenlijke aansprakelijkstelling.

U vindt hier de Q&A met een update van 9 april. (PDF, 198.0 kB)