Gemeente Boekel en IBN-Facilitair werken samen in ‘Groenbeheer’

dinsdag 9 apr 2024

Meer sturen op klimaatopgaves en ambities!

Vernieuwend samenwerken. Zo kan de samenwerking tussen de gemeente Boekel en IBN-Facilitair omschreven worden. Deze samenwerking in een ‘hybride’ of ‘bouwteamovereenkomst’ verlangt van beide partijen een andere manier van kijken en nadenken over slimme oplossingen. Er is ruimte voor bijstellen en focussen op prioriteiten. Deze flexibele samenwerking is geheel anders dan de eerdere samenwerking waarbij de openbare ruimte altijd aan een bepaald, vooraf afgesproken, beeld moest voldoen.

Officieel van start

Vanaf 1 april is officieel gestart met de nieuwe samenwerking, waarbij 2024 in het teken staat van 0-metingen om zo de ambities te kunnen bepalen. Want is het echt nodig dat steeds al het blad wordt geruimd in de plantsoenen en dat de grasvelden zo vaak en intensief worden gemaaid? Bij de nieuwe samenwerking krijgen de bloemen en kruiden de kans om meer te groeien, zodat dit bijdraagt aan de biodiversiteit. Hopelijk ervaren de inwoners van de gemeente Boekel snel de meerwaarde van het nieuwe beleid van groenbeheer.

Gestelde ambities

In het opgestelde ambitieplan wordt rekening gehouden met onder andere de CO2-uitstoot van bijvoorbeeld machines, materialen en het wagenpark, de biodiversiteit, circulariteit, vergroening en hittestress. Door het actief meedenken van IBN met de gemeente is de verwachting dat meer vernieuwingen doorgevoerd kunnen worden.

Wethouder Ben Brands: “Zo’n nieuwe manier van samenwerken in een hybride of bouwteamovereenkomst is altijd spannend. Wij verwachten dat dit goed gaat lopen en dat we op deze manier het groenbeheer kunnen voortzetten. Het ultieme doel is méér biodiversiteit!”


Foto: Bloemen en kruiden krijgen meer kans bij de nieuwe manier van Groenbeheer door IBN en de gemeente Boekel