Woord van de burgemeester - week 14

dinsdag 2 apr 2024

De jeugd heeft de toekomst

Samen bouwen aan een goede start en het geven van een goede basis

Het is alweer april en de lente is volop aanwezig en zichtbaar in de natuur. De lente wordt ook wel eens vergeleken met de jeugdige periode in een mensenleven. Dat vind ik een mooie vergelijking. Daarom wil ik deze keer eens extra aandacht geven aan de jeugd in onze gemeente.

Stevig in je schoenen staan

In de gemeente Boekel werken we hard aan een veilige en mooie toekomst voor onze jeugdige inwoners. We starten hierbij al bij de allerkleinsten. Het KindPark Boekel en Het Kindcentrum Venhorst zijn veilige locaties met alle deskundigheid in huis. Wanneer de kinderen naar school mogen is door de samenwerking met de kindcentra de overstap van voorschoolse opvang naar een school van keuze heel dichtbij. We hebben te maken met een snellere groei van het aantal kinderen in de gemeente Boekel. Dit heeft er zelfs toe geleid dat ons KindPark Boekel uit haar voegen barst en het aantal klaslokalen uitgebreid moet worden. De meeste kinderen vinden prima hun weg binnen een dergelijke schoolomgeving. Andere kinderen worden hierin ondersteund. Voor kinderen van 6 tot 8 jaar die weinig zelfvertrouwen hebben, angstig zijn of zelfs gepest worden, zijn er de Tim & Flapoor-trainingen. Het Dorpsteam Boekel wil met deze trainingen de sociale vaardigheden verbeteren en aanleren. Want met ‘het leren om stevig in je schoenen te staan’ kun je niet vroeg genoeg beginnen.

Een veilige haven

Na de basisschool gaat de jeugd de veilige omgeving van de basisschool verlaten en kiest ze voor een middelbare school in bv. Uden of Gemert. Ze gaan nu echt alleen op pad. Boekel blijft natuurlijk wel een veilige thuishaven bieden. We hebben onze sport-, muziek- en hobbyverenigingen, de bibliotheek en in de Basement kan de jongere jeugd (van 10 tot 14 jaar) elkaar ontmoeten. De verbondenheid met het dorp proberen we door een actief en gevarieerd cultureel- en verenigingsleven vast te houden.

Een basis om op terug te vallen

Een leeftijdsfase verder, in de tiener- en jongvolwassenleeftijd, liggen er ook gevaren op de loer. Zoals de verlokkingen van allerlei soorten drugs. Op 1 september 2020 is in de regio Oost-Brabant het regioproject ‘Drugs, wat doet het met jou?’ gestart. In dit project werken 37 gemeenten (waaronder de gemeente Boekel), de beide GGD-en en Novadic-Kentron samen om de (veronderstelde) normalisering van drugs en drugsgebruik in de regio tegen te gaan. Het zogenaamde ‘skippen of trippen’ project is gericht op de leeftijdsgroep 16 tot 27 jaar. Kijkt u ook eens op de website ‘skipdietrip’ (www.skipdietrip.nl/ouders). Het Dorpsteam communiceert actief over dit project en gaat met de jongeren in gesprek. Zij blijven een basis bieden om op terug te vallen daar waar nodig.

Kortom we proberen als gemeente, samen met ouders, scholen en instellingen onze jonge inwoners gedurende de verschillende leeftijdsfasen een helpende hand te bieden.

Hoe houden we de gemeente Boekel uitnodigend voor de jeugd?

Deze vraag blijven we ons als gemeente steeds opnieuw stellen. Om de mooie groep jonge inwoners daadwerkelijk vast te houden in onze gemeente moeten we hen niet alleen ‘sport en vermaak’ maar ook serieuze zaken zoals werk en (betaalbare) huizen of andere woonvormen aanbieden. Daarmee is de gemeente Boekel volop bezig. Denk aan de nieuwe woonwijken die in ontwikkeling zijn zoals De Burgt, Tuinstraat, De Schutboom en De Biezen. We hebben de ambitie om daar nog vele mooie projecten op te laten volgen, zodat ook onze jeugd in de gemeente Boekel kan blijven.

Want: ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’.


Met hartelijke groet,

Caroline

Caroline van den Elsen, burgemeester gemeente Boekel

Op de foto: De burgemeester ontvangt (toenmalig) groep 8 van Kindcentrum Cornelius in mei 2023 op het gemeentehuis.