Update stalbrand aan de Molenakker in Boekel/Wat is de rol van de gemeente?

donderdag 28 mrt 2024

Wat is de rol van de gemeente bij de nasleep van deze brand, als het gaat om het opruimen van de restanten en glasdeeltjes van de verbrande zonnepanelen?

Maandagmiddag is gestart met het inventariseren van de resten van de zonnepanelen in de omgeving van het bedrijf. Het onderzoek is inmiddels afgerond. Het verontreinigde gebied is in kaart gebracht.

De gemeente gaat niet over het opruimen van de restanten glasdeeltjes op particuliere percelen. Wel is de gemeente eigenaar van enkele percelen/ openbare ruimte in het verontreinigde gebied. Deze percelen moeten ook ontdaan worden van de restanten van de zonnepanelen. Volgende week wordt hiermee gestart.

Belangrijk is dat ieder betrokken partij de geleden schade meldt bij de eigen verzekering. Dit gaat dus niet collectief gebeuren.

De gemeente is bezig om te stimuleren dat zo snel mogelijk duidelijkheid komt over het opruimen van de glasdeeltjes en beraadt zich over vervolgstappen.
De mogelijkheid wordt overwogen om tot een collectieve aanpak te komen met betrekking tot een gezamenlijke schoonmaakactie en een gezamenlijke aansprakelijkstelling.

Zo snel hierover een definitief standpunt is ingenomen wordt dit gemeld.

Hier vindt u de Q&A over de stalbrand van de Molenakker. (PDF, 195.7 kB)