Ontwikkelingen onderwijshuisvesting in onze gemeente

dinsdag 12 mrt 2024

De gemeente Boekel is een sterk groeiende gemeente. Een gemeente waar het goed leven, wonen en werken is. Dit is terug te zien in het aantal mensen dat in onze gemeente wil wonen. De prognoses laten ook een flinke groei zien in het aantal kinderen tot 12 jaar. Met als direct gevolg dat de huidige onderwijshuisvesting niet meer passend gaat zijn. De gemeente en schoolbesturen zijn samen bezig met het zoeken van een oplossing voor deze situatie.

Gemeente en onderwijs denken samen na over huisvesting

Deze jonge, nieuwe generatie is goed voor de toekomst van Boekel. Gezamenlijk zijn gemeente en schoolbesturen aan de slag met de verdere visieontwikkeling om te komen tot huisvesting voor de scholen, passend bij de toekomstige omvang van Boekel.


Oriëntatie op een tweede KindPark-locatie

Het college van B&W heeft ingestemd om de uitbreiding van de onderwijshuisvesting met een tweede KindPark op een nieuwe locatie met onderwijs- en kinderopvangvoorziening verder uit te werken.


Wethouder Henri Willems: “Verschillende locaties in Boekel worden de komende periode geanalyseerd om uiteindelijk te komen tot een voorkeurslocatie. Ondertussen blijven de gemeente en de scholen de ontwikkeling van het aantal leerlingen op de voet volgen. Samen werken we aan een oplossing.”