Gemeente bouwt 30 nieuwe woningen

dinsdag 12 mrt 2024

Breed woningaanbod voor jeugd, doorstromers en senioren

De gemeente Boekel maakt zich klaar voor de toekomst! Om in de grote vraag naar woningen te voorzien heeft de gemeente Boekel besloten om de bouw van 30 nieuwe woningen, waarvan 10 starterswoningen, aan het bestemmingsplan toe te voegen.

Het plan voorziet in de realisatie van woningen voor een brede doelgroep, van starters, tot doorstromers en senioren, op het perceel Burgt 8 en sluit aan op De Burgt fase 1b. Naar verwachting is in het najaar 70% van de woningen verkocht waarna gestart wordt met de bouw door Van Stiphout Projectontwikkeling.

Op 4 april neemt de gemeenteraad van Boekel een besluit over het vaststellen van het bestemmingsplan Herontwikkeling Burgt 8.

Wethouder Ben Brands: “Met dit project van duurzame en betaalbare starterswoningen, eengezinswoningen en levensloopbestendige woningen bieden we een gevarieerd aanbod aan woonruimtes. Wij willen een eigen huis voor een zo groot mogelijk groep betaalbaar houden.”