Betrokkenheid bij evenementen in gemeente Boekel is groot

dinsdag 27 feb 2024

Dat inwoners van de gemeente Boekel zich betrokken voelen bij het evenementenbeleid in hun gemeente blijkt wel uit de hoge respons op de evenementenenquête. Van eind oktober tot begin november 2023 werd een enquête uitgezet onder alle inwoners van 18 jaar en ouder van de gemeente. Zowel jongeren als ouderen vulden de vragenlijst in en gaven zo hun mening. Het huidige evenementenbeleid dateert van 2008 en vraagt om actualisatie.

De evenementenenquete

In de enquête stonden punten centraal zoals het soort evenementen, de locatie en eindtijden maar ook werd gevraagd naar eventueel ervaren overlast, zoals lawaai, afval en vandalisme. Daarnaast ging een aantal vragen specifiek over de kermis. Een korte greep uit de antwoorden. De inwoners geven aan dat het aantal en soort evenementen als goed wordt ervaren en dat de voorkeur uitgaat naar het organiseren van evenementen in het centrum van Boekel of Venhorst. Verder maakt het hen niet veel uit of een evenement overdag of ’s avonds wordt georganiseerd en wat de aanvangstijd is. Lawaai wordt als belangrijkste overlast genoemd en in mindere mate afval en vandalisme. De kermis blijkt een belangrijk verbindend evenement te zijn dat nu en in de toekomst goed bezocht lijkt te worden. Deze punten maar ook de andere gegeven antwoorden en genoemde opmerkingen en suggesties worden meegenomen in het nieuwe evenementenbeleid van de gemeente Boekel.


“Veel dank aan alle inwoners van de gemeente Boekel die de tijd hebben genomen om de enquête in te vullen. Want alleen met de hulp van onze inwoners kunnen wij het evenementenbeleid actualiseren. Het is als gemeente belangrijk om evenementen te blijven organiseren. Deze bevorderen de saamhorigheid in grote mate.”, aldus burgemeester Van den Elsen.