Getekende prestatieafspraken voor het jaar 2024 met Peelrandwonen en de huurdersraad Onder de Pannen

dinsdag 19 dec 2023

Jaarlijks worden prestatieafspraken gemaakt tussen de Huurdersraad Onder de Pannen, de gemeente Boekel en PeelrandWonen om wonen onder goede omstandigheden voor de sociale doelgroep mogelijk te maken.

De gemeente Boekel heeft op 13 december 2023 de prestatieafspraken voor 2024 samen met de Huurdersraad Onder de Pannen en PeelrandWonen ondertekend. Het komende jaar trekken partijen gezamenlijk op bij het realiseren van meer sociale huurwoningen, het investeren in een duurzame woningvoorraad, het realiseren van wonen met zorg en het investeren in leefbaarheid. Door het Woonwensenonderzoek en de Woonvisie worden de ambities voor onder andere het realiseren van meer sociale huurwoningen in 2024 nog concreter.
“De constructieve samenwerking tussen de gemeente, PeelrandWonen en de Huurdersraad heeft bijgedragen aan een goede set afspraken voor 2024”, aldus wethouder Ben Brands.
“We hebben samen hard gewerkt aan deze afspraken. Ook volgend jaar gaan we weer ons uiterste best doen voor de sociale huursector in de gemeente Boekel.”, aldus directeur-bestuurder Karin Priem van PeelrandWonen.
“Door middel van deze afspraken worden de belangen van de huurders van PeelrandWonen gewaarborgd. Daar zijn wij blij mee.”, aldus voorzitter Ton Constant van Huurdersraad Onder de Pannen.