Gemeente Boekel en IBN-Facilitair gaan over tot unieke samenwerking ‘Groenbeheer’

donderdag 7 dec 2023

Vanaf 1 januari 2024 geen traditionele rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer meer bij het beheer en onderhoud van het groen in de gemeente Boekel! Een nieuw samenwerkingsverband tussen de gemeente en IBN-Facilitair moet leiden tot een samen denken over en werken aan een ‘andere’ manier van groenbeheer. In de regio van IBN is de gemeente Boekel de eerste gemeente die met deze vorm van samenwerken aan de slag gaat.

Een nieuwe manier van werken

Deze andere, nieuwe, manier van samenwerken in een ‘hybride’ of ‘bouwteamovereenkomst’ vergt een andere manier van kijken en nadenken over slimme oplossingen. Het bouwteamcontract is een flexibel contract waarbij continu ruimte is voor het bijstellen van en focussen op de prioriteiten. Nu wordt gewerkt op beeldbestek, dat houdt in dat IBN-facilitair altijd aan een bepaald beeld moet voldoen in de openbare ruimte. Maar.. is het wel nodig dat al het blad wordt geruimd in de plantsoenen, moeten de grasvelden zo vaak en intensief gemaaid worden of laten we bloemen en kruiden meer groeien zodat dit bijdraagt aan de biodiversiteit? IBN-Facilitair en de gemeente gaan samen deze keuzes maken. Mooi is dat tijd en geld wat hierbij vrijkomt ingezet gaat worden voor andere projecten zoals het opknappen van plantsoenen. Eigen inbreng van kennis wordt gezien als een meerwaarde. Voor alle partijen een win-winsituatie.

Een kwestie van wennen

Belangrijk is dat inwoners gaan wennen aan het nieuwe beeld van groenbeheer. Niet alles in de gemeente hoeft er strak bij te liggen. Inwoners moeten goed begrijpen wat de bedoeling is. Anders denken ze misschien dat het minder maaien vanwege bezuinigingen is. Maar dat is dus juist met een reden.

Wethouder Ben Brands: “Dit is echt Boekel. Denken in kansen en mogelijkheden. Ik heb hoge verwachtingen van deze nieuwe manier van groenbeheer. Hopelijk mogen we snel genieten van aantrekkelijke, natuurlijke bloemenvelden in onze mooie gemeente.”

Peter Sebregts Groenmanagement gaat het project ‘beheer en onderhoud openbare ruimte’ in de gemeente Boekel begeleiden. Hij heeft al eerder ervaring opgedaan met de contractvorm in het onderhoud en met het werken met bouwteamovereenkomsten.