Overlast rondom werkzaamheden verzwaring elektriciteitsnet in Boekel

vrijdag 10 nov 2023

Sinds begin oktober is Enexis samen met aannemer Hurkmans bezig aan de verzwaring van het elektriciteitsnet vanaf het hoofdstation Uden naar de Bergstraat in Boekel. Hierdoor ervaren we allemaal flink wat overlast van werkzaamheden aan de Kerkstraat-Julianastraat en Molenstraat. Dat is erg vervelend maar het is wel voor een goed doel.

Waarom deze uitbreiding?

De groeiende vraag naar elektriciteit en de veranderende energiebronnen maken het noodzakelijk om ons net te verbeteren en te versterken. Daarnaast wil de gemeente op termijn echt minder CO2 uit stoten en één van de acties om dit te realiseren is het verminderen van ons gasgebruik.
Het uitbreiden van het energienet is noodzakelijk om toekomstige uitdagingen aan te kunnen op het gebied van toenemende energievraag en terug levering van duurzame energie.
Het elektriciteitsnet wordt ook steeds meer belast, bijvoorbeeld door het gebruik van zonnepanelen, elektrisch vervoer, elektrisch koken en het elektrisch verwarmen van de woning. Om te zorgen dat de lichten nu en in de toekomst kunnen blijven branden terwijl we al deze elektrische oplossingen kunnen blijven gebruiken, worden nu al zwaardere kabels in de grond gelegd. Deze kabels kunnen in de toekomst voor iedereen genoeg elektriciteit transporteren om spanningsklachten te voorkomen.

Wat zijn de werkzaamheden?

Het tracé van Boekel naar Uden wordt over een lengte 10 km verzwaard door aanleg van extra kabels. Vanwege het ruimtegebrek heeft Enexis, in samenwerking met aannemersbedrijf Hurkmans, besloten om een groot deel van dit tracé (met maar liefst 35 boringen) ondergronds aan te leggen met behulp van HDD (High Density Drilling), oftewel een gestuurde boring. Hierdoor hoeft de weg niet over heel de lengte opengebroken te worden maar alleen bij de boorgaten. Deze werkwijze minimaliseert bovengrondse overlast en maakt het mogelijk om lange mantelbuizen te installeren waar de kabelbundels worden ingetrokken (zie afbeelding van het boorproces). 

Er  worden drie mantelbuizen op een diepte van 7 tot 10 meter over honderden meters geboord. De mantelbuizen worden bovengronds voorbereid, gelast en vervolgens in de boorgang ingetrokken (zie afbeelding).  Deze aanpak vermindert niet alleen de overlast, maar draagt ook bij aan de veiligheid en efficiëntie van de energievoorziening in de toekomst.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden in december tot de rotonde Volkelseweg gevorderd. Vanaf dat moment wordt gefaseerd  het werk binnen de bebouwde kom afgewerkt en opgeleverd.