Tegemoetkoming hoge energiekosten (sport)verenigingen en stichtingen

donderdag 9 nov 2023

Op 12 oktober 2023 heeft de gemeenteraad van de gemeente Boekel de “Tijdelijke subsidieverordening compensatie energiekosten verenigingen en maatschappelijke organisaties gemeente Boekel” vastgesteld. Dit betekent dat (sport)verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties aanspraak kunnen maken op een compensatie van de energiekosten tussen 1 juli 2022 en 1 juli 2023.

De nieuwe verordening

De nieuwe verordening brengt een aantal veranderingen met zich mee:

 • De rekenmethodiek is aangepast. Niet langer worden de energieplafonds gebruikt, maar worden de energietarieven van 2022 en 2023 vergeleken met het energietarief uit 2021.
 • De periode waarover subsidie kan worden aangevraagd is gewijzigd van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 naar 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023.
 • De voorwaarde om als vereniging, stichting of maatschappelijke organisatie hoofdzakelijk contributie te ontvangen uit leden is komen te vervallen.
 • Per aanvrager kan maximaal €10.000,00 subsidie worden ontvangen.
 • De deadline om een aanvraag in te dienen is 30 november 2023.

Wilt u de gehele verordening inzien, kijk dan op Tijdelijke subsidieverordening compensatie energiekosten verenigingen en maatschappelijke organisaties gemeente Boekel (Deze link gaat naar een externe website).

Voorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op de subsidie gelden een aantal voorwaarden:

 • U bent een (sport)vereniging, stichting of maatschappelijke organisatie in de gemeente Boekel
 • Uw vereniging, stichting of organisatie beschikt over een eigen energiecontract
 • Uw vereniging, stichting of organisatie voert activiteiten uit vanuit een eigen accommodatie
 • Uw energietarieven zijn tussen 1 juli 2022 en 1 juli 2023 gestegen ten opzichte van 1 juli 2022.
 • Mocht u niet aan alle eisen voldoen, dan vragen wij u alsnog om een aanvraag te doen. In sommige gevallen is het mogelijk om de hardheidsclausule toe te passen. LET OP: Dit is geen garantie. Per aanvraag zal afzonderlijk gekeken worden of subsidie kan worden toegekend.

Het indienen van een aanvraag


Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen vragen wij u de volgende documenten en gegevens aan te leveren:

 • het werkelijke energieverbruik per maand in de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 en/of 1 januari 2023 tot 30 juni 2023 bestaande uit de hoeveel gas in m3 en elektriciteit in kWh;
 • een document van de energieleverancier met daarin het tarief per m3 gas en per kWh elektriciteit in de periode 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 en/of 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023;
 • een document van de energieleverancier met de tarieven van gas en elektriciteit in 2021, peildatum 1 juli 2021;
 • bankrekeningnummer en tenaamstelling.

Heeft u nog geen aanvraag gedaan over de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022, dan kunt u in één keer subsidie aanvragen voor beide periodes.
Uw aanvraag kunt u indienen door te mailen naar info@boekel.nl. Uw aanvraag moet uiterlijk op 30 november zijn ingediend. Uiterlijk 31 januari krijgt u van ons bericht wat de hoogte is van uw subsidiebedrag.

Heeft uw vereniging of stichting al subsidie ontvangen?

Met het vaststellen van de nieuwe verordening “Tijdelijke subsidieverordening compensatie energiekosten verenigingen en maatschappelijke organisaties gemeente Boekel” is de rekenmethodiek gewijzigd. Heeft u al subsidie ontvangen over de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022, dan zal dit bedrag opnieuw worden berekent volgens de nieuws systematiek. Indien u een aanvraag indient voor energiecompensatie voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023, zal het nieuwe vastgestelde bedrag met deze periode worden verrekend. Mocht er een verschil zijn tussen het oude subsidiebedrag en het subsidiebedrag onder de nieuw methodiek, dan wordt het hoogste bedrag gehanteerd.

LET OP: Dit geldt alleen als uw vereniging of stichting al subsidie heeft ontvangen. Alle nieuwe aanvragen worden enkel met de nieuwe rekenmethodiek berekend.