WEEK VAN DE PLEEGZORG: NOG STEEDS GROOT TEKORT AAN PLEEGOUDERS DIE KINDEREN TWEEDE THUIS WILLEN GEVEN

woensdag 1 nov 2023

Onderzoek: Fijn thuis cruciaal voor gevoel van geluk

Boekel, 1 november 2023 – Er is nog altijd een dringend tekort aan pleegouders. Op dit moment staan 561 pleegkinderen op de wachtlijst op zoek naar een tweede thuis. Zij wonen tijdelijk op een plek waar ze niet langer kunnen blijven, of hun thuissituatie is niet veilig of stabiel genoeg om in op te groeien. Zij wachten door het tekort aan beschikbare pleeggezinnen ook te lang op een goede match. Er is al een aantal jaren sprake van een afname van het aantal nieuwe pleegouders, terwijl de vraag naar pleegzorg nog altijd groter is. Pleegzorg Nederland vraagt tijdens de Week van de Pleegzorg aandacht voor het tekort en hoopt dat meer potentiële pleegouders zich aanmelden.

Voortdurend tekort pleegouders

Nicolien van den Berg, bestuurslid Pleegzorg Nederland, benadrukt de urgentie. “Een veilig thuis is voor kinderen cruciaal om op te groeien en zich te ontwikkelen. We zien helaas al jaren een teruggang in het aantal beschikbare pleegouders waardoor kinderen te lang moeten wachten op een pleeggezin/tweede thuis. Te veel kinderen missen daardoor een veilig thuisgevoel met voldoende liefde en aandacht. Het aantal nieuwe pleegouders was vorig jaar zelfs historisch laag. Als gevolg van maatschappelijke onrust zoals de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de forse inflatie ervaren mensen minder ruimte om zich in te zetten voor anderen. Dit zet druk op de instroom van nieuwe pleegouders. Terwijl de nood voor pleegkinderen hoog blijft.“

Deeltijd vaker een optie


Pleegzorg Nederland ziet wel een positieve ontwikkeling in de toename in deeltijdpleegzorg. Deze variant van pleegzorg kan ouders ondersteunen en wordt bijvoorbeeld ingezet als aanvulling op hulp thuis. Daardoor kan worden voorkomen dat een kind uit huis wordt geplaatst. Denk hierbij aan plaatsing in het weekend of vakantie. Het afgelopen jaar was 24 procent van de nieuwe instroom deeltijd.

Pleegzorg in regio Noordoost-Brabant

Als we gaan kijken naar de behoefte aan nieuwe pleeggezinnen in de regio Noordoost-Brabant dan zijn we met name op zoek naar pleeggezinnen die pubers kunnen opvangen of gezinnen die plaats hebben voor meerdere kinderen (broertjes en zusjes) tegelijk. Daarnaast speelt mee dat, door de toename van de vraag naar deeltijd pleeggezinnen, de afstand tot de biologische ouders een belangrijkere rol is gaan spelen. Tenslotte is het goed aan te geven dat voor iedere succesvolle matching van een kind bij een pleeggezin we gemiddeld 3 pleeggezinnen nodig hebben om een goede match te vinden. Hoe meer pleeggezinnen we kunnen aantrekken, hoe sneller er een goede match gevonden kan worden en we een kind een fijn tweede thuis kunnen geven.

Onderzoek naar thuisgevoel

Pleegzorg Nederland onderzocht onder 2000 Nederlanders wat het thuisgevoel precies is omdat de organisatie pleegkinderen juist dat wil bieden. Maar liefst 58,5% zegt dat een fijn thuis een grote rol speelt voor hun gevoel van geluk. Voor 24% is een ‘thuisgevoel’ daarbij zelfs doorslaggevend. Dit benadrukt dat het creëren van een veilig thuisgevoel van zeer groot belang is. Het maakt kinderen gelukkiger en helpt hen verder in de ontwikkeling richting een stabiele situatie. En juist dat ontberen de 561 kinderen die nu wachten op een pleeggezin. Het onderzoek laat zien dat een thuis om meer draait dan een vaste woonplek. Vooral een ‘sterk gevoel van veiligheid’ en ‘samenwonen met mensen die om elkaar geven’, zijn de belangrijkste elementen om een veilig thuisgevoel te creëren. Het eerste wat bij mensen opkomt als ze aan ‘thuis’ denken, is het oer-Hollandse woord ‘gezellig’. Maar ook ‘veilig’, ‘familie’ en ‘rust’ zijn veelgenoemde antwoorden.

Factoren die een fijn thuisgevoel kunnen verstoren zijn geweld of ruzie in huis of overlast van buren of omgeving. Opvallend hierbij is dat dit juist factoren zijn die Pleegzorg Nederland vaak ziet in de levens van pleegkinderen.

Een thuis voor een ander

De ondervraagden vinden het over het algemeen heel belangrijk dat kinderen die (deels) niet thuis kunnen wonen, op een andere fijne plek dit thuisgevoel kunnen ervaren (ruim 80%). Volgens de gemiddelde Nederlander heeft een kind dat niet thuis kan wonen een veilige plek (67,4), liefde en aandacht (71%) en stabiliteit (40,8%) nodig. Een pleegkind in huis nemen is voor zo’n 10% een optie.
Over de campagne: Jouw huis een 2e thuis.

Naast de officiële aftrap die vandaag in Hilversum plaatsvindt, vraagt Pleegzorg Nederland op verschillende manieren aandacht voor pleegzorg gedurende de hele week. Met de campagne Jouw huis een 2e thuis wil Pleegzorg Nederland zoveel mogelijk mensen duidelijk maken dat ze iets kunnen geven. Iets wat voor 23.000 kinderen cruciaal is: een stabiel en veilig thuis. Het is nadrukkelijk niet ‘het nieuwe thuis’ - die plek blijft voorbehouden aan de eigen familie. Maar een kind welkom heten in je huis er voor hem/haar zijn, zorgen dat het kind - tijdelijk of minder tijdelijk - voldoende aandacht krijgt, warmte voelt en gezien wordt. Het is als een tweede thuis waar je als kind voor korte of langere tijd terecht kunt. Pleegouders zijn gastvrije mensen. Een bekend symbool voor gastvrijheid is de deurmat met tekst. Dit gebruiken we als symbool tijdens de lanceringsactie van de Week van de Pleegzorg.

Bekende Nederlanders als Gijs Staverman, Sergio Viyent, Alex van Keulen en Ahmed Marcouch zijn jarenlange ambassadeurs van de campagne.