Voortgang gebiedsontwikkeling Elzen 6A te Boekel

vrijdag 13 okt 2023

Voortgang gebiedsontwikkeling Elzen 6A te Boekel

Boekel - Op 6 oktober 2022 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over een oplossing op hoofdlijnen over de gebiedsontwikkeling voor locatie Elzen 6a te Boekel. Dit als onderdeel voor de totale gebiedsontwikkeling De Elzen waarin 4 locaties worden aangepakt. Door middel van een amendement heeft de raad ingestemd en heeft zij het college kaders meegegeven waarbinnen de oplossing gevonden moest worden.

Na 6 oktober zijn de gesprekken met de ondernemer van Elzen 6a voortgezet om te komen tot een verdere concretisering van de oplossing op hoofdlijnen. Tijdens de overleggen is gesproken over hoe er invulling kan worden gegeven aan de door de raad opgestelde kaders. Het is niet mogelijk gebleken om met de ondernemer tot een akkoord te komen binnen die kaders.

Ondanks het vele werk dat de afgelopen jaren is gedaan hebben we met de ondernemer geconcludeerd dat we er niet uitkomen. Daarmee stopt het proces voor deze locatie. Dat is heel spijtig. Voor de partijen aan de tafel gezien het vele werk maar ook voor de buurt die hiermee een deel van het gewenste eindbeeld niet gerealiseerd ziet. Dat beseffen wij ons terdege.

Welke vervolgstappen zetten we?

Met de ondernemer is deze stap besproken. Ook heeft er een gesprek plaatsgevonden met de werkgroep De Elzen om de buurtschap in te lichten.
De samenwerking tussen de gemeente en Coppens Farm BV zetten we constructief voort. Op 13 juli 2023 is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Ondanks deze tegenvaller concluderen we dat we op 3 van de 4 locaties succesvol afspraken hebben kunnen maken met betrekking tot een gezondere leef en woonomgeving. De realisatie van die afspraken is in volle gang maar ook een ingrijpend proces dat tijd vraagt. Met als resultaat een beter leefbaar buurtschap De Elzen voor 2030.