Gemeente Boekel heeft breed aandacht voor landschap en natuur

dinsdag 10 okt 2023

De gemeente Boekel neemt sinds 2020 deel aan de provinciale samenwerkingsovereenkomst ‘Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant’, de zogenaamde STILA-regeling. Met de Stimuleringsregeling Landschap kan een grondeigenaar die buiten zijn erf maatregelen treft die bijdragen aan natuur- of landschapsbehoud en/of -ontwikkeling een passende vergoeding ontvangen. De provincie en de gemeente Boekel gaan de samenwerking met twee jaar verlengen. 

Kleine maar impactvolle projecten

Bij de STILA gaat het om relatief kleine projecten zoals natuurakkers en houtwallen. De gemeente Boekel heeft onder andere als speerpunten Landschapsbeheer en – ontwikkeling. Binnen het thema ‘Boerenlandvogels en bijen’ is ruim aandacht voor de aanleg en onderhoud van kruidenrijke randen.
Wethouder Ben Brands: “De gemeente ondersteunt daarnaast het project ‘bloemenakkers’. Een samenwerking tussen stichting d’n Eik, de Vogelwerkgroep en de Weidevogelgroep. Dit project loopt erg goed en levert voor alle partijen een win-winsituatie op. Een goed contact met agrariërs en particulieren is noodzakelijk om onze ambities te realiseren.”

Samenwerking met Provincie en Waterschap

De gemeente Boekel staat niet alleen in haar ambities voor natuurbeleid. Flora en fauna staan wereldwijd al jaren onder druk, zowel in omvang als kwaliteit. Met als gevolg een flinke afname van de biodiversiteit. In Europa zijn daarom afspraken gemaakt om de biodiversiteit te herstellen en verdere afname te voorkomen. In Nederland heeft het ministerie van LNV dit vertaald in het document ‘Nederland Natuurpositief’ en het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Het Brabants Landschap is de coördinator van de STILA-regeling.

De gemeente Boekel, Waterschap Aa en Maas en de Provincie Noord-Brabant werken samen om de landschapsontwikkeling en beheer in het landelijk gebied van Boekel te stimuleren met behulp van de STILA-regeling. De gemeente Boekel gaat de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Noord-Brabant verlengen voor de subsidieregeling 'Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant'. Zij stelt hiervoor in 2024 en 2025 een extra bedrag beschikbaar. Wethouder Brands: “De gemeente Boekel neemt haar verantwoordelijkheid in het creëren en onderhouden van een prettige natuurlijke leefomgeving voor haar inwoners.”

Wethouder Ben Brands poseert trots in het gerealiseerde bloemenveld in de gemeente Boekel