Vergadering van de Raad op donderdag 12 oktober

dinsdag 3 okt 2023

Vergadering van de Raad

Locatie: raadzaal van het gemeentehuis
Aanvangstijdstip: 19.30 uur

Agenda van de openbare raadsvergadering op donderdag 12 oktober 2023:

1. Opening
2. Vragenhalfuur
3. Trekking van het stemnummer
4. Vaststellen van de agenda 
5. Spreekrecht voor burgers
6. Besluit hamerstukken
7. Raadsvoorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling BSOB 2023
8. Raadsvoorstel inzake Energiecompensatie voor maatschappelijke instellingen en sportverenigingen
9. Raadsvoorstel inzake Zienswijzeverzoek wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
10. Raadsvoorstel inzake Zienswijze inzake Risicoprofiel en Beleidsplan 2024 – 2027 Veiligheidsregio Brabant Noord (hamerstuk)
11. Raadsvoorstel inzake Prioriteitennota RNOB (hamerstuk)
12. Mededelingen en ingekomen stukken en memo’s
13. Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 13 juli 2023
14. Sluiting

Spreekrecht voor burgers

Als burger kunt u tijdens raads- en commissievergaderingen gebruikmaken van het spreekrecht voor burgers. Wilt u hiervan gebruik maken dan meldt u dit voor aanvang van de vergadering bij de griffier, mevr. le Comte (griffie@boekel.nl). Daarbij graag aangeven over welk onderwerp u het woord wilt voeren. Bij het agendapunt ´spreekrecht voor burgers´ zal de voorzitter van de commissie u het woord geven. De spreektijd bedraagt, afhankelijk van het aantal sprekers, maximaal 5 minuten.

Stukken inzien

De raadsvoorstellen en conceptbesluiten kunt u vinden op deze website.
U kunt ook contact opnemen met de griffie(r) wanneer u de stukken in wilt komen zien. Mail dan naar griffie@boekel.nl of neem telefonisch contact op 0492 326800.