Gemeente Boekel groeit meer dan verwacht

dinsdag 3 okt 2023

De gemeente Boekel is een actieve en gastvrije gemeente om in te leven, te wonen en te werken. Dat zien we ook terug in het aantal mensen dat graag in deze gemeente wil wonen en daarmee de wens naar woningen. Een logisch gevolg is een groei van het aantal inwoners.

Groei van het aantal leerlingen

Met de groei van het aantal inwoners de komende jaren, neemt ook de populatie tot 12 jaar verder toe. Deze jonge, nieuwe aanwas is goed voor de toekomst van Boekel. Echter we zien ook dat de huidige onderwijshuisvesting (KindPark Boekel) niet meer passend gaat zijn voor het te verwachten aantal kinderen.

Gemeente en onderwijs denken samen na over huisvesting

De verwachte leerlingenprognose is bekend bij de gemeente en de schoolbesturen. Gezamenlijk zijn zij aan de slag met de verdere visieontwikkeling om te komen tot huisvesting voor de scholen, passend bij de toekomstige omvang van Boekel.