Gemeente Boekel biedt bouwkavels aan in nieuwbouwproject Tuinstraat

dinsdag 12 sep 2023

De gemeente Boekel zet zich onverminderd in om het nijpende woningtekort aan te pakken. Om aan de groeiende behoefte aan nieuwe woningen te voldoen, kondigt de gemeente met trots de uitgifte aan van zes gemeentelijke bouwkavels in het nieuwbouwproject 'Tuinstraat' in Boekel.

Heeft u interesse?

Vanaf 19 september 2023 krijgen belangstellenden de kans om zich in te schrijven voor de kavels gelegen aan de Tuinstraat. Meer informatie over dit project staat vanaf die datum ook op de gemeentelijke website www.boekel.nl. Het terrein wordt momenteel bouwrijp gemaakt en dit is naar verwachting op 1 december 2023 voltooid. Vanaf dat moment kan de bouw van de nieuwe woningen van start gaan.

Zelfbewoningsplicht

Bij de verkoop van deze kavels geldt in principe een zelfbewoningsverplichting van drie jaar voor de op te richten woningen. “Het 'Tuinstraat' project wordt met een duurzame insteek gerealiseerd, waarbij de volledige gasloze bouw een centraal kenmerk is. Bovendien is een compact Landschappelijk Inpassingsplan opgesteld, waarin de integratie van groenvoorzieningen en erfafscheidingen is meegenomen”, aldus wethouder Ben Brands. De Schutboom wordt tijdens de realisatie van het 'Tuinstraat' project gedeeltelijk verbreed, gevolgd door een herontwikkeling tot fietsstraat.

Voor verdere informatie en inschrijvingen, bezoek deze pagina vanaf 19 september.

Wethouder Ben Brands op de locatie van het project Tuinstraat.