Compensatie energiekosten voor alle verenigingen in gemeente Boekel

dinsdag 12 sep 2023

Vorig jaar besloot de gemeente Boekel om alle verenigingen en maatschappelijke organisaties in de gemeente éénmalig tegemoet te komen in de energiekosten met een tijdelijke subsidieverordening. Achteraf blijkt dat ook in 2023 de energiekosten flink hoger zijn dan verwacht én dat niet alle verenigingen gebruik maakten van deze compensatie in 2022. De gemeente heeft besloten hierop direct in te spelen. Verenigingen kunnen alsnog gebruik maken van de regeling van 2022 èn er wordt opnieuw een tijdelijke energiecompensatie in het leven geroepen voor de eerste helft van 2023. Alles passend binnen het bestaande budget.

Perspectieven voor de toekomst

In heel Nederland zijn de energiekosten hoger dan verwacht en ook bij de verenigingen en maatschappelijke organisaties in de gemeente Boekel drukken de energiekosten zwaar op de begroting. De gemeente Boekel biedt door de aangeboden energiecompensatie perspectieven voor de toekomst. Door deze tegemoetkoming in de hoge energiekosten houden de verenigingen en maatschappelijke organisaties ruimte in hun begrotingen voor andere zaken.

Brede communicatie

De verenigingen en maatschappelijke organisatie in de gemeente Boekel worden zowel via de gemeentelijke website, de media als ook persoonlijk geïnformeerd. De gemeente geeft aan dat geen enkele vereniging deze compensatie nog mag mislopen!