Herinnering: aanvragen tijdelijke subsidieverordening energiekosten verenigingen en maatschappelijke organisaties

dinsdag 4 apr 2023

Voor verenigingen en maatschappelijke instellingen met een eigen accommodatie, die in 2022 te maken hebben gehad met extra energielasten, is door de gemeenteraad een tijdelijke subsidieverordening in het leven geroepen. Op basis van deze verordening kan er een tegemoetkoming in de extra energielasten over 2022 aangevraagd worden tot een maximum van € 5.500,-.

Het gaat om verenigingen en maatschappelijke organisatie in de gemeente Boekel met een eigen energiecontract en die in of vanuit een eigen accommodatie hun activiteiten hebben. Verenigingen en organisaties kunnen alleen aanspraak maken op een compensatie als het grootste deel van hun inkomsten uit contributie van leden komt.

De aanvraag moet worden ingediend voor 14 april 2023. Voor het ontvangen van een tegemoetkoming moeten de volgende gegevens aangeleverd worden
• Het werkelijke energieverbruik per maand in de periode 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 (bestaande uit de hoeveelheid gas in m3 en elektriciteit in kWh;
• Een document van de energieleverancier met daarin het tarief per m3 gas en per kWh elektriciteit vanaf 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022;
• Een document van de energieleverancier waaruit blijkt dat het tarief voor gas en/of elektriciteit is gestegen in 2022 ten opzichte van 2021;
• Het bankrekeningnummer waarop de tegemoetkoming gestort mag worden.
Daarnaast dient ook aangegeven te worden welke maatregelen de vereniging of maatschappelijke organisatie neemt om het gebruik van energie terug te dringen.

De aanvraag kan worden gemaild naar info@boekel.nl
Alle aanvragen worden na 14 april binnen 30 werkdagen beoordeeld. In totaal kan er voor deze subsidieaanvragen een bedrag worden uitgeven van €200.000. Als er meer subsidies worden aangevraagd, wordt het bedrag naar verhouding uitgekeerd.

Het officiële raadsbesluit vindt u hier: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Boekel&id=c7aa8f04-5d8a-49e6-bfd4-9ca6f997ef69 (Deze link gaat naar een externe website)