11 April informatieavond over Vliegbasis De Peel en de F35 vluchten

maandag 3 apr 2023

U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond over Vliegbasis De Peel en de F35 vluchten

Op 11 april a.s. organiseert de gemeente Boekel een informatieavond voor inwoners van de gemeente over de (mogelijke) heropening van Vliegbasis De Peel en de komst van de F35 vluchten.
Op het programma staat een presentatie over het onderzoek naar de geluidsbelasting van de F-35 op vliegbasis De Peel. Daarnaast wordt een doorkijk gegeven naar de toekomstige ontwikkelingen rondom de vliegbasis en het gebruik van de F-35.
De bijeenkomst vindt plaats in Nia Domo (St. Agathaplein 6 in Boekel) en begint om 19.30 uur en is om ongeveer 21.00 uur afgelopen.

Doel van de avond

Vanuit de gemeente is wethouder Ben Brands aanwezig om u te verwelkomen en eventuele vragen te beantwoorden.
Verder zijn vertegenwoordigers aanwezig van Invior. Invior is de organisatie die het belevingsonderzoek naar de F-35 vluchten heeft uitgevoerd. U wordt door hen bijgepraat over het proces en de resultaten die voorgekomen zijn uit het onderzoek van de belevingsvlucht. Uiteraard krijgt u volop de gelegenheid om vragen te stellen aan de aanwezige deskundigen.

Wat voorafging

In 2019 heeft het Ministerie van Defensie bekend gemaakt dat zij vliegbasis De Peel wil heropenen om daar F35 jachtvliegtuigen te laten opstijgen en landen om adequaat te kunnen oefenen in het belang van de nationale veiligheid. De Peel is de aangewezen locatie omdat op deze vliegbasis geluidruimte planologisch beschikbaar is, terwijl die ruimte er bij andere vliegbasis niet (meer) is.

De heropening van vliegbasis De Peel heeft effect op een groot gebied in Noord-Limburg en Noordoost-Brabant. Gemeenten in de regio, waaronder de gemeente Boekel, hebben vragen en zorgen ten aanzien van de plannen van Defensie. Zij besloten daarom gezamenlijk op te trekken in dit proces.

Graag nodigen wij u uit om bijgepraat te worden over de ontwikkelingen. We hopen u te mogen begroeten op 11 april van 19-30 -21.00  uur in Nia Domo.