Wijziging beleid begraafplaatsen

donderdag 22 dec 2022

Dit najaar is door de gemeenteraad de beleidsnotitie begraafplaatsen vastgesteld. Dit brengt enkele wijzigingen met zich mee.

Tastbare gedenkplaats te vroeg geboren kind

De gemeente wil nabestaanden van een te vroeg geboren kindje graag de kans geven op een tastbare gedenkplaats. Voor de Wet wordt een foetus pas officieel als kind erkend na 24 weken zwangerschap. Vanaf 2023 is het mogelijk om kindjes die voor deze 24 weken geboren zijn ook een plekje te geven op onze begraafplaatsen. 

Wijziging uitgiftebeleid

Om ervoor te zorgen dat er niet te veel versnippering plaatsvindt op de begraafplaatsen, zullen de locaties waar graven uitgegeven worden, worden gecentreerd. In Boekel is dit aan de voorzijde van de begraafplaats en in Venhorst in het midden van de begraafplaats.

Urnentuin

Komend jaar zal gestart worden met het aanleggen van een urnentuin op de begraafplaats in Boekel om nabestaanden een keuze te geven in het plaatsen van een asbus of urn op de begraafplaats. Momenteel is er enkel de mogelijkheid om een asbus of urn te plaatsen in de urnenmuur of as van een dierbare te verstrooien op het strooiveld. In de urnentuin worden urnengraven gerealiseerd waarin één of meerdere asbussen of urnen geplaatst kunnen worden. De aanleg van de urnentuin biedt tevens de mogelijkheid om wat te doen aan de algehele aankleding van de begraafplaats Boekel. Verwachting is dat vanaf 2024 de urnentuin in gebruik kan worden genomen.