Het blad gaat weer vallen dus de bladmanden worden weer geplaatst

dinsdag 27 sep 2022

Het is weer volop herfst. De komende weken zullen de medewerkers van de buitendienst de bladmanden weer gaan plaatsen. Deze gemeentelijke bladmanden worden wekelijks geleegd. De manden staan op vooraf vastgestelde locaties binnen de bebouwde kom. De locaties zijn bepaald aan de hand van de ervaringen van de afgelopen jaren en de bereikbaarheid van de vrachtwagen. We verzoeken iedereen om deze manden op die plekken te laten staan en niet zelf te gaan verzetten. Gebeurt dit toch, dan wordt de mand verwijderd.

De bladmanden staan niet continu op dezelfde plek; in sommige straten valt het blad eerder, daar worden de manden het eerst geplaatst en daarna mogelijk ook weer verplaatst naar een andere straat. De gemeente houdt dit zelf in de gaten. U hoeft de gemeente niet te bellen over het plaatsen/verplaatsen van de manden.

Nieuw is dat we op centrale plekken waar veel blad valt, grote bladmanden gaan plaatsen. Hierdoor kan het zijn dat kleine manden komen te vervallen. Het zou dus kunnen zijn, dat u verder moet lopen, maar ook hiervoor hoeft u de gemeente niet te bellen.

In het buitengebied plaatsen wij geen bladmanden. Over het algemeen is daar immers meer ruimte en is het goed mogelijk om bladafval zelf te composteren. Dit is erg duurzaam en biedt een hele goede overwinteringplek voor insecten en kleine zoogdieren. Natuurlijk kunt u ook uw eigen groene container afvullen met blad, die wordt immers wekelijks geleegd.

Toch zien wij burgers die blad in een zelfgemaakte bladmand deponeren. Wij zijn natuurlijk blij met eigen initiatief. Om dit te ondersteunen is besloten deze “eigen” manden in het buitengebied ook te legen. Dat doen we wel met een lagere prioriteit. Maakt u in het buitengebied een eigen mand, plaats deze dan een plek waar de vrachtwagen deze gemakkelijk leeg kan maken, dus niet in de nabijheid van een boom. Zorg ervoor dat de mand van gaas is, makkelijk te hanteren is, geen bodem heeft en een minimale afmeting heeft van 200 x 200 cm.

De bladmanden zijn bedoeld om alleen bladafval van gemeentelijke bomen in te deponeren. Geen blad naast de mand. Het volmaken van de bladmanden met particulier tuin - en ander afval is dan ook niet toegestaan. Wordt dit wel aangetroffen, dan zal er geen lediging van de  betreffende mand plaatsvinden of de mand kan zelfs verwijderd worden. In de week voor Kerstmis worden alle manden weer opgeruimd.

Dank voor uw medewerking.