Collecte en crowdfunding

vrijdag 16 sep 2022

Als u voor een goed doel een geldcollecte, crowdfunding of inzameling van goederen wilt houden, is het niet nodig hiervoor een vergunning te vragen. Verenigingen in Boekel en Venhorst worden verzocht om bij het plannen van een inzamelactie zoveel mogelijk gebruik te maken van de vrije periodes van het landelijk collecterooster: https://www.cbf.nl/collecterooster (Deze link gaat naar een externe website)

De Goede Doelen Week Boekel-Venhorst

In 2015 vond in Boekel en Venhorst voor het eerst de Goede Doelen Week Boekel-Venhorst plaats. Collectanten voor de goede doelen komen in onze gemeente niet langer meerdere keren per jaar aan de deur. Voortaan is er de mogelijkheid om éénmalig een gift te doen waarbij men zelf bepaalt welk bedrag men geeft aan de doelen naar keuze. De Goede Doelen Week vindt plaats in de eerste week van april. Voor meer info, zie: https://www.goededoelenweekboekelvenhorst.nl/ (Deze link gaat naar een externe website)

Meer advies en informatie over crowdfunding kunt u vinden op de site van Kamer van Koophandel:
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/financiering/crowdfunding/wat-is-crowdfunding/ (Deze link gaat naar een externe website)