Wijziging in het publiceren van omgevings- en evenementenvergunningen

vrijdag 9 sep 2022

Voor het publiceren van aanvragen en besluiten (o.a. omgevingsvergunningen, meldingen activiteitenbesluiten en evenementenvergunningen) wordt door onze gemeente vooralsnog gebruik gemaakt van zowel het Weekblad Boekel en Venhorst alsook de digitale variant op www.overheid.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Publiceren op overheid.nl

In verband met toekomstige ontwikkelingen willen wij per 1 januari 2023 overstappen naar het alleen nog publiceren op overheid.nl. Hiervoor wordt een handige mogelijkheid geboden om, op basis van postcode en huisnummer, de berichten over uw buurt of de gehele gemeente te ontvangen. Wanneer u dit inschakelt ontvangt u bij iedere nieuwe publicatie een melding in uw mailbox. Middels de daarbij meegezonden link kunt u de publicatie inzien.

Overgangsfase

De komende maanden zullen wij naast de digitale manier van publiceren ook nog in het Weekblad Boekel en Venhorst publiceren, waarna wordt overgestapt op de digitale variant. Overigens wordt vanaf januari 2023 nog wel een beknopte adressenlijst t.b.v. de publicaties bekendgemaakt in het weekblad. Waarna u voor nadere informatie alsnog overheid.nl kunt raadplegen. Wanneer u hiervoor niet in de gelegenheid bent en ook niet via familie kunt raadplegen, is er nog altijd de mogelijkheid om deze informatie bij het gemeentehuis in te winnen.

Meld u aan voor de e-mailservice en blijf automatisch op de hoogte van berichten over uw buurt: https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt (Deze link gaat naar een externe website)

Werkwijze e-mailservice - aanmelden

Bij het aanmelden van de e-mailservice kunt u verschillende instellingen kiezen.

  • Nadat u uw e-mailadres, postcode en eventueel huisnummer hebt opgegeven, bepaalt u uit welk gebied rondom uw adres u de berichten wilt ontvangen.
  • Vervolgens stelt u in welke categorie berichten u wilt ontvangen.
  • Als laatste bepaalt u van welke overheidsorganisaties u berichten wilt ontvangen.

Na aanmelding krijgt u ter bevestiging een e-mail toegestuurd.