Gemeente Boekel en inwoners werken samen aan onderhoud openbaar groen

dinsdag 6 sep 2022

Inwoners van de gemeente Boekel verzoeken regelmatig om aanpassingen in het openbaar groen. Het budget hiervoor is echter beperkt. Om toch tegemoet te komen aan de wensen van deze inwoners, gaat de gemeente met hen samenwerken. De inwoners worden verantwoordelijk voor het onderhoud van het groen. Het geld dat hiermee wordt bespaard, kan de gemeente gebruiken voor een mooie invulling van het openbaar groen.

De gemeente nam deze beslissing na onderzoek naar de bereidheid bij inwoners om te participeren in het groen. De bereidheid is groot; inwoners reageerden positief op het plan. Al eerder heeft deze manier van samenwerking tot succes geleid. In 2020 plantte de gemeente op verzoek van de inwoners bomen in Hoogveld, waarvan zij zelf het onderhoud gingen verzorgen.

Volgende stappen

Momenteel is de gemeente in overleg met inwoners van diverse straten om het groen aan te pakken. Om dit alles vorm te geven is een speciale beheerovereenkomst opgesteld, waarin de gemeente en de inwoners vastleggen dat ze samenwerken in de aanplant en het onderhoud van het groen. Op deze manier ontstaat meer vergroening in de gemeente, waaraan iedereen die wil een steentje bij kan dragen.

Het participeren in het openbaar groen sluit naadloos aan op de strategische visie van de gemeente Boekel naar 2030. Belangrijke speerpunten hierin zijn het ‘actief deelnemen en meedoen’ van inwoners en het stimuleren van de ‘sociale samenhang en sociale veerkracht’.

Voordelen samenwerking

De gemeente verwacht dat de samenwerking in groenonderhoud diverse voordelen oplevert:

  • het groen in de openbare ruimte wordt van betere kwaliteit;
  • maatschappelijke meerwaarde: meer biodiversiteit, tegengaan hittestress, etc;
  • grote betrokkenheid bij en tevredenheid over het openbaar groen bij inwoners;
  • het project kan op een bijna budgetneutrale wijze uitgevoerd worden.

Na 1 jaar wordt het project geëvalueerd zodat er eventueel bijgestuurd kan worden.