Wet open overheid

woensdag 15 jun 2022

Vanaf 1 mei 2022 geldt in Nederland de nieuwe Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo heeft als doel de overheid transparanter te maken. Overheidsinformatie moet voor iedereen beter toegankelijk worden, gemakkelijk vindbaar en uitwisselbaar zijn.

Om welke informatie gaat het?

Organisatiegegevens, raadsstukken en collegebesluiten zijn al terug te vinden op onze website. Verordeningen en beleidsregels staan nu gepubliceerd op overheid.nl. Daar komt later nog het volgende bij: andere wet- en regelgeving, andere bestuursstukken, stukken van adviescolleges, convenanten, jaarplannen en -verslagen, Wob/Woo-verzoeken, onderzoeken, beschikkingen en klachten. Deze informatie wordt vanaf 1 januari 2023, in fases over de komende jaren, gepubliceerd.

Hoe werkt het?

Als u gegevens zoekt die nog niet op de website of overheid.nl staan, kunt u contact opnemen met de Woo-contactpersoon via 0492-326800 of info@boekel.nl.