Inzamelen gescheiden afval voor scholen en bedrijven

donderdag 12 mei 2022

Het goed scheiden van afval is belangrijk om afval te kunnen recyclen. Vanaf nu kunnen scholen en bedrijven in de gemeente Boekel zich opgeven voor kosteloze gescheiden inzameling van plastic verpakkingen, drankenkartons en/of glas. Dit kan tot 18 mei via de website www.afvalgoedgeregeld.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Per 1 januari 2023 gaat de Uitgebreide Producentverantwoordleijkheid (UPV) voor verpakkingen uit bedrijfsafval van start. Dit betekent dat Stichting Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang namens de producenten en importeurs van verpakkingen per 2023 ook de inzameling en recycling van verpakkingen uit bedrijfsafval gaan financieren. Ook met vragen hierover kunnen scholen en bedrijven terecht op de website www.afvalgoedgeregeld.nl (Deze link gaat naar een externe website)