Regel hier uw volmacht. (Deze link gaat naar een externe website)

De kiezer die voor u gaat stemmen, mag per verkiezing maximaal twee volmachten uitbrengen. Deze volmachtstemmen moet hij tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

Voor meer informatie zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/vraag-en-antwoord/iemand-machtigen-om-te-stemmen-bij-verkiezingen (Deze link gaat naar een externe website)

Het formulier om bij volmacht te kunnen stemmen kunt u hier (Deze link gaat naar een externe website) downloaden.