Mededeling aan de gemeenteraad VNG brief d.d. 13 oktober inzake asielopvang, statushouders en Oekraïne

Algemene informatie
Nr. Memo 2022/63
Onderwerp VNG brief d.d. 13 oktober inzake asielopvang, statushouders en Oekraïne