Mededeling aan de gemeenteraad Voorbereiding Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene informatie
Nr. Memo 2018/27
Onderwerp Voorbereiding Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Bijlage