Mededeling aan de gemeenteraad Wijziging komgrenzen bebouwde kom Boswet (vanaf 1-1-2017 wet Natuurbescherming)

Algemene informatie
Nr. Memo 2017/05
Onderwerp Wijziging komgrenzen bebouwde kom Boswet (vanaf 1-1-2017 wet Natuurbescherming)

Bijlage