Mededeling aan de gemeenteraad gedeeltelijke kwijtschelding huur verenigingen Q2 2021

Algemene informatie
Nr. Memo 2021/50
Onderwerp gedeeltelijke kwijtschelding huur verenigingen Q2 2021

Bijlage