Mededeling aan de gemeenteraad Memo - Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan 'Omgevingsplan: Veegplan 11'

Algemene informatie
Nr. Memo 2023/65 Als er geen zienswijzen worden ingediend, voorzien we dat 'Omgevingsplan: Veegplan 11' op 4 april kan worden vastgesteld door de gemeenteraad. Echter, indien er wel zienswijzen worden ingediend, zal dit aanpassingen aan het bestemmingsplan vereisen, wat tijd in beslag neemt. Dit kan resulteren in een vertraging waarbij de stukken niet tijdig in de raadcyclus kunnen worden opgenomen, waardoor de vaststelling op zijn vroegst op 4 juni zou plaatsvinden.
Onderwerp Memo - Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan 'Omgevingsplan: Veegplan 11'

Bijlage