Mededeling aan de gemeenteraad voortgang onderzoek mogelijkheid verplaatsing molen Boekel

Algemene informatie
Nr. Memo 2018/59
Onderwerp voortgang onderzoek mogelijkheid verplaatsing molen Boekel

Bijlage