Mededeling aan de gemeenteraad afronding vaststellingsovereenkomst dhr. Tielemans door middel van aankoop kavel Molenstraat

Algemene informatie
Nr. Memo 2021/14
Onderwerp afronding vaststellingsovereenkomst dhr. Tielemans door middel van aankoop kavel Molenstraat

Bijlage