Mededeling aan de gemeenteraad Uitkeren energiecompensatie voor (sport)verenigingen en stichtingen n.a.v. 'Tijdelijke subsidieverordening compensatie energiekosten verenigingen en maatschappelijke organisaties gemeente Boekel'

Algemene informatie
Nr. Memo 2024/03
Onderwerp Uitkeren energiecompensatie voor (sport)verenigingen en stichtingen n.a.v. 'Tijdelijke subsidieverordening compensatie energiekosten verenigingen en maatschappelijke organisaties gemeente Boekel'

Bijlage