Mededeling aan de gemeenteraad akkoord met groentekwekerij Tielemans mbt kavelruil randweg

Algemene informatie
Nr. Memo 2019/53
Onderwerp akkoord met groentekwekerij Tielemans mbt kavelruil randweg

Bijlage