Mededeling aan de gemeenteraad verkoop kavels stand van zaken

Algemene informatie
Nr. Memo 2017/02
Onderwerp verkoop kavels stand van zaken

Bijlage