Mededeling aan de gemeenteraad Memo stand verkoop kavels per 31 december 2023

Algemene informatie
Nr. Memo 2024/10
Onderwerp Memo stand verkoop kavels per 31 december 2023

Bijlage