Mededeling aan de gemeenteraad stand van zaken verkoop kavels per 1 april 2019

Algemene informatie
Nr. Memo 2019/23
Onderwerp stand van zaken verkoop kavels per 1 april 2019

Bijlage