Mededeling aan de gemeenteraad beantwoording vragen n.a.v. opinierend commissievoorstel ontwerp-omgevingsplan

Algemene informatie
Nr. Memo 2017/34
Onderwerp beantwoording vragen n.a.v. opinierend commissievoorstel ontwerp-omgevingsplan

Bijlage