Mededeling aan de gemeenteraad BRIEF VPPG d.d. 15 oktober inzake contributie beroepsvereniging

Algemene informatie
Nr. Memo 2022/64
Onderwerp BRIEF VPPG d.d. 15 oktober inzake contributie beroepsvereniging